Nhà Thầu Phụ Thi Công, Lắp Đặt Hệ Thống CCTV, ACS, PA, CLOCK
Hệ Thống Camera An Ninh Giám Sát Tại Ocean Villa Đà Nẵng
Hệ Thống Mạng, Điện Tại Tầng 6 & 7 Vĩnh Trung Plaza
Thi Công Hệ Thống Mạng, Điện FPT Complex
CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG DATA CENTER
Cung Cấp Các Dịch Vụ Máy Chủ

liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ HỒNG LĨNH

K109/14A Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

0236 652.5279

honglinhmtv@honglinhmtv.com.vn

Họ tên
Email
Chủ đề
Nội dung