Công Trình Viện Nghiên Cứu Trường Đại Học Duy Tân
Nhà Thầu Phụ Thi Công, Lắp Đặt Hệ Thống CCTV, ACS, PA, CLOCK
Hệ Thống Camera An Ninh Giám Sát Tại Ocean Villa Đà Nẵng
Hệ Thống Mạng, Điện Tại Tầng 6 & 7 Vĩnh Trung Plaza
Thi Công Hệ Thống Mạng, Điện FPT Complex
CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG DATA CENTER
Cung Cấp Các Dịch Vụ Máy Chủ
Giải pháp tích hợp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phục vụ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, bao gồm:

Một hệ thống đầy đủ dành cho doanh nghiệp được Hyperlogy thiết kế và triển khai.

Một hệ thống CNTT dành cho doanh nghiệp.

1. Giải pháp backup tập trung.
2. Giải pháp Caching phục vụ truy cập mạng.
3. Proxy bảo đảm an ninh hệ thống.
4. Giải pháp lưu trữ (SAN/NAS) cho các hệ thống chuyên dụng.
5. Giải pháp chạy song hành (cho Database, Application Server, Email, LDAP, DNS, Web Server,…)
6. Ảo hóa cho máy chủ/máy trạm (VDI)  sử dụng VMWare, Citrix, OpenStack.
7. Hệ thống phòng ngừa thảm họa – DR Site.
8. Quản lý lưu lượng thông tin, nén thông tin nhằm tránh nghẽn mạng.
9. Giải pháp an ninh mạng Firewall, IPS, AntiVirus, AntiSpam, DDOS Mitigation.
10. Giải pháp mạng LAN/WAN/VPN
11. Wan Optimization, Bandwidth Management
12. Cân bằng tải hai chiều cho kết nối WAN
13. Video Conferencing
14. Tường lửa mức ứng dụng và cơ sở dữ liệu (Web Application Firewall, Database Firewall).
15. Hạ tầng mã hóa công khai – PKI
16. Hệ thống lưu trữ phân tán, lưu trữ ảo hóa (CEPH/VMWARE VSAN)
17. Hệ thống tính toán phân tán Hadoop, Apache Spark,…
18. AI/Machine Learning/Deep Learning,…
19. DevOps/Autoscale/Tự động hóa liên quan đến Ansible, Kubernetes, Docker,….