Nhà Thầu Phụ Thi Công, Lắp Đặt Hệ Thống CCTV, ACS, PA, CLOCK
Hệ Thống Camera An Ninh Giám Sát Tại Ocean Villa Đà Nẵng
Hệ Thống Mạng, Điện Tại Tầng 6 & 7 Vĩnh Trung Plaza
Thi Công Hệ Thống Mạng, Điện FPT Complex
CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG DATA CENTER
Cung Cấp Các Dịch Vụ Máy Chủ
Hệ Thống Mạng, Điện Tại Tầng 6 & 7 Vĩnh Trung Plaza

Được thiết kế và thi công bởi Hồng Lĩnh. Hệ thống điện và mạng nhằm đảm bảo cung cấp cho gần 600 nhân viên của FPT. Quá trình thi công chia làm 02 giai đoạn.

Giai đoạn 01: từ tháng 10/2014 đến hết 02/2015 Thi công hệ thống mạng và điện tại tầng 06

Giai đoạn 02: từ tháng 03/2015 đến hết tháng 06/2015 Thi hệ thống mạng và điện tại tần 07

Mặt bằng được FPT thuê lại từ Vĩnh Trung PLAZA nên việc thi công cần đảm bảo các yêu cầu khắt khe của các bên liên quan.

Hệ thống được hoàn thành trước thời hạn đề ra của chủ đầu tư FPT là gần nửa tháng.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gần 600 nhân viên của FPT